Arthome Pottery Supplier

藝舍家釉站


家釉站 Pottery Supplier

/
陶藝工具 Pottery Tools
 
陶藝施秞工具 Pottery Glazing tools
陶手類 / 雕刻類 / 拉坯類 / 施秞類 hand-building / craving / throwing / glazing
         

 

施釉類工具 Glazing tools

 

 
型號 s/n
名稱 Name 外觀 outlook
訂價Price
參考資料 reference
   
 
T_033

小號吹釉壺 250mL

blowing glaze spayer 250 mL

$80
 
wy056
中號吹釉壺400nL
$90
 
wy055
大號吹釉壺600mL
95
 
T_035

浸釉四點長釘鉗 A-12吋

glazing pliers A -12"

$70
 
T_046

彈弓浸釉短釘鉗 B -12吋

spring glazing pliers B -12"

$70
 
T_045

鋁質樂燒專用短釘鉗 -30吋

aluminium Ruku pliers - 30"

$290
 
wy025
00#勾線筆
$12
 
wy026
0#勾線筆
$12
 
wy027
1#勾線筆
$15
 
wy028
2#勾線筆
$16
 
wy001
大白雲筆

$10
 
wy002
中白雲筆
$8
 
wy003
小白雲筆
$7
 
wy004
兼亳工筆
$15
 
wy005
中號葉筋筆
$15
 
wy006
小狼圭筆
$10
 
wy008
鼠鬚勾線筆
$17
 
wy030
大號勾線筆
$38
 
wy011
大依紋筆
$12
 
wy013
5吋網底刷
$27
 
wy014
4吋網底刷
$22
 
wy012
3吋網底刷
$19
 
wy015
小號雞頭筆
$28
 
wy016
中號補水筆
$24
 
wy017
小號刷筆
$7
 
wy024
特大號刷筆
$16
 
wy019
尼龍底層刷11號
$18
 
wy021
豬鬃網底刷10號
$13
 
wy022
9#尼龍毛特長板刷
$20
 
wy032
五層色碟8cm
$42
 
wy034
六層色碟6cm
$48
 
wy035
調色刀(青花用)
$22
 
wy036
方形調色刀(青花用)
$18
 
wy041
吹氣球(唧泥漿用)
$35
 
wy120
4吋膠漏斗
$14
 
kt004
不碎膠量杯 100mL
$15
 
kt002
不碎膠量杯 200mL
$20
 
kt003
不碎膠量杯 500mL
$25
 
kt004
不碎膠量杯 2000mL
$35
 
wy080
海棉滾筒套(3支)
$24
 
wy083
圓形海棉印(4支套裝)
$27
 
wy084
直線海棉印(4支套裝)
$27
 
     
 
採購流程 Order process        
         
查詢電話 phone: 26901238 Fax: 2690-1231    
         
e-mail: shopkeeper@arthome.hk      


藝舍主頁


/ 家釉站


/ 陶藝工具
陶手類 / 雕刻類 / 拉坯類 / 施釉類 /
         
Arthome.hk main / Pottery Supplier /Pottery Tools hand-building / craving / throwing / glazing
hit counter:      
  updated: 8-11-2019 Dicky